Mapa serwisu

Monitoring płatności

1. Cel usługi

2. Korzyści z usługi

3. Schemat usługi

4. Rozliczenia usługi

5. Pieczęć prewencyjna

 

Cel usługi

Głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie i przekonywanie dłużników o zbliżającym się terminie płatności.

 

Inne cele monitoringu płatności

 1. Kontakt z "dłużnikiem" podejmowany jest w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, aby zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona i powinien przygotować środki, aby w odpowiednim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę.
 2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności reakcja na dług jest natychmiastowa. Zaobserwowanie sygnałów o problemach finansowych dłużnika pozwala na szybką reakcję i ewentualne wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie.

 3. Zdyscyplinowanie kontrahentów.

 4. Ewentualne postępowanie windykacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem, co pozwala uniknąć długich żmudnych i kosztownych procesów sądowych.

>początek strony

Korzyści z usługi

 1. Koncentracja na działalności statutowej firmy,

 2. Zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych,

 3. Unikanie zbędnego finansowania zewnętrznego, a tym samym uzyskanie planowego zysku przedsiębiorstwa,

 4. Ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności,

 5. Wykluczenie konfliktu stron powstałego w wyniku zderzenia presji finansowej z ofertą handlową,

 6. Przejęcie obowiązków administracyjnych przez firmę zewnętrzną już we wczesnym etapie przyśpiesza proces płatności i zapewnia lepszą dyscyplinę płatniczą kontrahentów,

 7. Wpłyniecie na obniżenie kosztów poprzez powierzenie działań wyspecjalizowanej firmie, której działania wpłyną na brak dalszych kosztów windykacji i dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej,

>początek strony

Schemat usługi

W celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci windykacyjnej, a także informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej. Takie czynności stanowią informację dla "dłużnika" o nieuchronności spłacenia zadłużenia, gdyż w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się Sampraus. Usługa realizowana jest w sposób taktowny, z zachowaniem zasad dyplomacji i dobrego wychowania oraz jest sprawdzonym sposobem na skrócenie cyklu spływu należności.

 1. Klient poprzez przystawienie pieczęci na fakturze informuje swojego dłużnika o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie monitoringu płatności.

 2. Zlecenie monitoringu poszczególnych dłużników przekazane od Klienta faksem, mailem lub pocztą (nazwa dłużnika, nr faktury, kwota, termin wymagalności).

 3. Kontakt Sampraus z dłużnikiem potwierdzający współpracę z Klientem w zakresie monitoringu płatności.

 4. Na kilka dni przed terminem wymagalności faktury wysłanie przez Sampraus listu zawiadamiającego o zbliżającym się terminie płatności.

 5. W momencie wymagalności faktury kontakt Sampraus z dłużnikiem w celu sprawdzenia czy dana należność została uregulowana. W przypadku gdy dana należność nie została uregulowana uzyskanie przez Sampraus pisemnego zobowiązania co do terminu spłaty.

 6. Raport pisemny przygotowany przez Sampraus dla Klienta z działań przeprowadzonych w zakresie monitoringu.

 7. W przypadku braku płatności w określonym terminie skierowanie sprawy do windykacji.

>początek strony

Sposób rozliczania usługi

Warunki współpracy ustalane są w zależności od miesięcznej ilości wystawianych faktur oraz wysokości miesięcznie generowanego obrotu.

Kontynuacją monitoringu faktur w przypadku nie otrzymania zapłaty w terminie (najdalej 30 dni po terminie wymagalności faktury) jest windykacja należności, która zostaje podjęta bez żadnych dodatkowych opłat wstępnych i ukrytych kosztów.


Pieczęć prewencyjna

W ramach świadczonej usługi, bezpłatnie zapewniamy i dostarczamy Państwu pieczęć prewencyjną, która służy poinformowaniu Państwa kontrahenta o obsłudze Państwa płatności przez wyspecjalizowany podmiot windykacyjny. Jednocześnie pieczęć zwraca uwagę na Państwa determinację w dyscyplinowaniu kontrahentów do płacenia zobowiązań. Rola pieczęci jest rozwinięciem psychologicznego, wpływającego na podświadomość kontrahenta, "miękkiego" nacisku i utrwalenia dobrych obyczajów płatniczych, które są korzystne dla wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym.

W sytuacji, gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych proponujemy dalsze działania w postaci:

>>windykacji należności

 

>początek strony

powrót<<


Newsletter

Akceptuję regulamin newslettera

Aktualności

 • Triumf Wrocławia

  Drugą siedzibą Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce będzie Wrocław.

 • Sukcesy Sampraus w 2009 r. - nasze projekty w czołówce

  W 2009 r. osiągneliśmy pierwsze sukcesy w pisaniu wniosków o dotacje unijne. Nasze projekty znalazły się na czołowych miejscach list rankingowych.

 • Kłopot z wydawaniem pieniędzy na dotacje unijne???

  Niestety nie wszystkie państwa potrafią dobrze rozporządzać funduszami z Unii. Najlepszym dowodem na to jest Bułgaria, która przez 3 lata zdołała wykorzystać zaledwie 2% środków na programy operacyjne, finansowane z unijnych funduszy strukturalnych. Tym samym, pod względem wykorzystania środków z UE Bułgaria znalazła się na ostatnim miejscu rankingowym.

Kursy walut

KrajKodKurs
Dane z

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl