Mapa serwisu

Doradztwo prawne

W ramach naszych usług udzielamy porad i pomocy klientom przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem podmiotów gospodarczych dla wszystkich form prawnych. Nasza współpraca z Kancelarią Prawną Sampraus zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się zwłaszcza w następujących dziedzinach doradztwa prawnego

 Tworzenie prawne podmiotów gospodarczych

 • wybór najlepszej formy organizacyjno-prawnej
 • otwieranie oddziałów i przedstawicielstw,
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pozwolenia, licencje, koncesje, atesty, homologacje i patenty

Likwidacja prawna podmiotów gospodarczych

 • zakończenie bieżących umów,
 • ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań,
 • spieniężenie mienia i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników

Przygotowanie prawne spółek do wejścia na giełdę

Przekształcenia, przejęcia, łączenie i podział spółek

 • przekształcanie spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
 • wspomaganie przejęć i wykupu innych spółek,
 • przekształcenia, połączenia, podział spółek,
 • obrót udziałami w spółkach, nabycie udziałów w istniejących przedsiębiorstwach lub nabycie przedsiębiorstw w całości,

Bieżąca obsługa prawna podmiotów

 • analiza prawna przedsiębiorstw
 • obsługa w zakresie prawa gospodarczego podmiotów zagranicznych i krajowych
 • badanie odpowiedzialności wspólników i organów spółki
 • pomoc w kontraktowaniu i negocjacjach handlowych,

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl