Mapa serwisu

 • Korzyści dla klientów

  Prawo o postępowaniu układowym i naprawczym zapisane jest w Ustawie: Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie układowe i naprawcze pozwala podjąć współpracę z wierzycielami w celu wypracowania sposobu spłacenia wierzytelnosci, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony. Nie jest to łatwe zadanie, bo wierzyciele zazwyczaj podchodzą emocjonalnie do swoich dłużników.  Dodatkowo skuteczne przeporwadzenie postępowania wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa o postępowaniu układowym. Skuteczne postępowanie układowe wymaga więc udziału postronnego podmiotu, który zapewni obiektywizm oraz  pozwoli skutecznie wypracować układ sądowy korzystny dla każdej strony.

 • Cel usługi

  Zawarcie dla Klienta korzystnego układu finansowego to cel naszych usług. Cel ten realizujemy poprzez:

 • Kilka faktów o upadłości

 • Postępowanie upadłościowe

  Wystarczy kilku niewypłacalnych partnerów handlowych, żeby z dobrze prosperującej firmy przeistoczyć się w przedsiębiorstwo postawione w stan likwidacji , ... można jednak temu zapobiec.

  W wyniku kilkuletniej obecności na rynku doradztwa finansowego dostrzegliśmy, że najczęściej upadłość przedsiębiorstwa ma swoje przyczyny w powstawaniu zatorów płatniczych. Pomimo dobrego zarządzania oraz posiadania niezbędnych zasobów, w sytuacji zaistnienia przeszkód w przepływach pieniężnych dochodzi do zdestabilizowania gospodarki wewnętrznej przedsiębiorstwa. Powstaje konieczność podjęcia kroków, które uchronią całe przedsięwzięcie gospodarcze przed pogłębieniem niewypłacalności i utratą wszystkiego.

  Prawo upadłościowe i naprawcze dopuszcza upadłość większości podmiotów zarówno spółek osobowych., jak i kapitałowych. Upadłość spółki z o.o, to najczęściej kojarzony rodzaj upadłości w Polsce, co nie znaczy, że upadłość nie może się przytrafić również tym przedsiębiorstwom, w których wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.  Przykładem jest upadłość spółki cywilnej, której również dotyczą zapisy Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość takiej spółki może skończyć się dla wspólników utratą całego ich majątki prywatnego.

  Upadłość spółki nie zawsze musi być konsekwencją czasowej niewypłacalności. W takiej sytuacji jedyną metodą zabezpieczenia dalszego funkcjonowania na rynku jest podjęcie działania zmierzającego do zawarcia układu sądowego z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe i naprawcze znane również jako postępowanie upadłościowe, jest rozwiązaniem obowiązującym w prawie polskim, które dopuszcza taką możliwość . Zawarcie układu z wierzycielami, w odróżnieniu od likwidacji, umożliwia zachować majątek i zasoby przedsiębiorstwa oraz dalej prowadzić działalność. Dla zarządzających firmą oznacza to cykl przemian i działań, które w efekcie ustępstw i wynegocjowanego porozumienia dają szansę na uzdrowienie stanu finansowego i wydolności przedsiębiorstwa, którego przecież głównym celem jest prowadzenie działalności w celu osiągania zysków.

  Biuro Usług Finansowych "Sampraus" istnieje po to, aby pomóc Państwu wykorzystać tą szansę i umożliwić dalsze życie gospodarcze.

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl