Mapa serwisu

Kilka faktów o upadłości

  1. Z koniecznością złożenia do sądu wniosku o naprawę lub upadłość z możliwością zawarcia układu często spotykają się przedsiębiorcy nie biorący do tej pory pod uwagę takiej sytuacji.

  2. Trudna sytuacja często wynika z przyczyn niezależnych od zarządu, np. nagłej zmiany koniunktury na rynku.

  3. Upadłość jednej firmy, na zasadzie naczyń połączonych powoduje problemy finansowe jej głównych dostawców

  4. Im prędzej podejmie się odpowiednie działania, tym większe są szanse na skuteczne odzyskanie stabilności i kondycji finansowej oraz możliwości dalszego prowadzenia działalności.

  5. Niezmiernie istotnym aspektem jest uwolnienie się osób zarządzających przedsiębiorstwem od zarzutu niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o upadłość, a tym samym zabezpieczenia przed odpowiedzialnością cywilną i karną. Tylko zgodne z prawem działanie zarządu gwarantuje, że w przyszłości osoby zobowiązane do takiego działania, będą mogły dalej prowadzić działalność lub zarządzać przedsiębiorstwem bez bardziej przykrych osobistych konsekwencji prawnych i finansowych.

  6. Podjęcie decyzji o zabezpieczeniu firmy i uchronieniu jej dalszego funkcjonowania otwiera nowe, nieznane zagadnienia i tworzy szereg pytań dotyczących tego jak dalej postępować. Zła lub nieprawdziwa ocena stanu firmy oraz niewłaściwe przekazanie informacji o kondycji finansowej na zewnątrz może mieć ogromne reperkusje dla możliwości realizacji całego planu restrukturyzacji i prowadzenia dalszej działalności.

  7. Zarząd oraz pracownicy postawieni pod ogromną presją ze strony wierzycieli oraz potencjalnych kontrahentów muszą się wykazać ogromną determinacją oraz przekonaniem co do celowości swojego działania, gdyż w przeciwnym wypadku trudno będzie wykazać, że całe postępowanie nie jest tylko grą na czas dla przedłużenia ostatecznej likwidacji, ale ma na celu, przy minimalizacji strat, zaspokojenie wszelkich zobowiązań w sposób umożliwiający dalszą współpracę i powstawanie kolejnych okazji do uzyskania obustronnego zysku.

 

Zobacz również

>cel usługi

>korzyści z usługi

powrót<<

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl