Mapa serwisu

Postępowanie upadłościowe

Wystarczy kilku niewypłacalnych partnerów handlowych, żeby z dobrze prosperującej firmy przeistoczyć się w przedsiębiorstwo postawione w stan likwidacji , ... można jednak temu zapobiec.

W wyniku kilkuletniej obecności na rynku doradztwa finansowego dostrzegliśmy, że najczęściej upadłość przedsiębiorstwa ma swoje przyczyny w powstawaniu zatorów płatniczych. Pomimo dobrego zarządzania oraz posiadania niezbędnych zasobów, w sytuacji zaistnienia przeszkód w przepływach pieniężnych dochodzi do zdestabilizowania gospodarki wewnętrznej przedsiębiorstwa. Powstaje konieczność podjęcia kroków, które uchronią całe przedsięwzięcie gospodarcze przed pogłębieniem niewypłacalności i utratą wszystkiego.

Prawo upadłościowe i naprawcze dopuszcza upadłość większości podmiotów zarówno spółek osobowych., jak i kapitałowych. Upadłość spółki z o.o, to najczęściej kojarzony rodzaj upadłości w Polsce, co nie znaczy, że upadłość nie może się przytrafić również tym przedsiębiorstwom, w których wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.  Przykładem jest upadłość spółki cywilnej, której również dotyczą zapisy Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość takiej spółki może skończyć się dla wspólników utratą całego ich majątki prywatnego.

Upadłość spółki nie zawsze musi być konsekwencją czasowej niewypłacalności. W takiej sytuacji jedyną metodą zabezpieczenia dalszego funkcjonowania na rynku jest podjęcie działania zmierzającego do zawarcia układu sądowego z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe i naprawcze znane również jako postępowanie upadłościowe, jest rozwiązaniem obowiązującym w prawie polskim, które dopuszcza taką możliwość . Zawarcie układu z wierzycielami, w odróżnieniu od likwidacji, umożliwia zachować majątek i zasoby przedsiębiorstwa oraz dalej prowadzić działalność. Dla zarządzających firmą oznacza to cykl przemian i działań, które w efekcie ustępstw i wynegocjowanego porozumienia dają szansę na uzdrowienie stanu finansowego i wydolności przedsiębiorstwa, którego przecież głównym celem jest prowadzenie działalności w celu osiągania zysków.

Biuro Usług Finansowych "Sampraus" istnieje po to, aby pomóc Państwu wykorzystać tą szansę i umożliwić dalsze życie gospodarcze.

 


Kursy walut

KrajKodKurs
Dane z

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl