Mapa serwisu

Korzyści dla klientów

Prawo o postępowaniu układowym i naprawczym zapisane jest w Ustawie: Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie układowe i naprawcze pozwala podjąć współpracę z wierzycielami w celu wypracowania sposobu spłacenia wierzytelnosci, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony. Nie jest to łatwe zadanie, bo wierzyciele zazwyczaj podchodzą emocjonalnie do swoich dłużników.  Dodatkowo skuteczne przeporwadzenie postępowania wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa o postępowaniu układowym. Skuteczne postępowanie układowe wymaga więc udziału postronnego podmiotu, który zapewni obiektywizm oraz  pozwoli skutecznie wypracować układ sądowy korzystny dla każdej strony.

Profesjonalny zespół

Postępowanie układowe z wierzycielami jest bardzo pracochłonne i wymaga nie tylko wiedzy prawniczej ale również odpowiednich predyspozycji. Do dyspozycji Państwa jesteśmy gotowi postawić zespół pracowników posiadających niezbędne wykształcenie i przygotowanie merytoryczne, właściwe do realizacji takiego zadania.

W ramach świadczonej obsługi wszelkie działania naszej firmy są podejmowane i konsultowane przy udziale współpracującej z nami Kancelarii prawnej i występujących z jej ramienia profesjonalnych pełnomocników procesowych i specjalistów prawa gospodarczego.

Wieloletnie doświadczenie

Dzięki kilkuletniej pracy w zakresie obsługi postępowań sądowych i układów grupa naszych negocjatorów, prawników i ekonomistów zdobyła niezbędne doświadczenie, które jest poparte zadowoleniem naszych Klientów.

zobacz listę naszych partnerów

Dodatkowe atuty w trakcie postępowania o zawarcie układu sądowego

  • udział bezstronnego profesjonalnego podmiotu specjalizującego się w obsłudze i negocjacjach handlowych oraz układach wierzyciel-dłużnik,
  • udział niezależnych negocjatorów, którzy w kontakcie z wierzycielami zwielokrotnią szansę na pozyskanie głosów za zawarciem układu sądowego, czego nie gwarantuje realizacja siłami własnymi np. pracowników, którzy nie posiadają właściwego przygotowania merytorycznego oraz są negatywnie postrzegani z racji braku zaufania wierzyciela, utraconego wobec całego podmiotu dłużnika,
  • podjęcie działań przez neutralny podmiot zwróci uwagę wierzycieli na fakt, że prowadzenie układu sądowego ma merytoryczne uzasadnienie. Dłużnik jest w mniejszym stopniu postrzegany subiektywnie przez psychologiczny pryzmat jako partner niewiarygodny,

Odciążenie kierownictwa firmy

Kierownictwo firmy, cedując obowiązki w zakresie udziału w postępowaniu może zająć się bieżącą działalnością, ograniczając się jedynie do najważniejszych spraw i kontroli kolejnych etapów postępowania czy realizacji pozyskiwania głosów za zawarciem układu.

Minimalizacja kosztów

Minimalizacja kosztów przeprowadzenia postępowania układowego z racji ograniczenia zaangażowania własnych środków, ludzi i czasu, a przerzucenia ich na podmiot zewnętrzny, który jest zorganizowany do tego typu działań i którego podstawowym celem jest obsługa postępowania układowego oraz dotarcie do wierzyciela i pozytywne załatwienie sprawy w postaci zawartego układu.

Co jest szczególnie ważne, wszelkie koszty obsługi Kancelarii oraz ewentualnie innych podmiotów wykonujących zadania związane ze zleceniem nie obciążają dodatkowo Klienta i są realizowane w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

Zobacz również

>istotne fakty o upadłości

>cel usługi

powrót<<

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl