Mapa serwisu

Cel usługi

Zawarcie dla Klienta korzystnego układu finansowego to cel naszych usług. Cel ten realizujemy poprzez:

Przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania

  • merytoryczne przygotowanie przedsiębiorstwa do udziału w postępowaniu sądowym poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie przepisów i procedur obowiązujących po otwarciu postępowania upadłościowego i naprawczego;

  • przygotowanie planów restrukturyzacyjnych oraz propozycji układowych wraz z merytorycznym uzasadnieniem i pozostałymi załącznikami;

Obsługę formalno-prawną postępowania

  • przygotowanie i opracowanie formalno-prawne wniosku oraz niezbędnych załączników do wniosku o otwarcie postępowania sądowego;

  • pomocy przy opracowaniu innych niezbędnych pism i korespondencji sądowej oraz bieżący kontakt z sądem i osobami wyznaczonymi z jego ramienia;

  • doraźną pomoc prawną, zastępstwo prawne i procesowe w przygotowaniu dalszych wniosków i pism procesowych oraz udział w innych posiedzeniach sądowych i przeprowadzeniu faktycznych działań, w tym kontakt z urzędami, sądami, komornikami oraz wierzycielami,

Obsługę kontaktów i negocjacje z wierzycielami

  • pomoc merytoryczną co do sposobu i zakresu informowania kontrahentów o sytuacji firmy oraz faktycznym zastępstwie w bezpośrednich kontaktach i negocjacjach;

  • pozyskiwanie głosów lub pełnomocnictw od wierzycieli za zawarciem układu w postępowaniu sądowym. Negocjujemy i przekonujemy wierzycieli do głosu za proponowanym układem. Zapewniamy przeprowadzenie całego procesu uzyskania prawidłowego formalnie głosu lub pełnomocnictwa i złożenia w sądzie;

Obsługę Zgromadzeń Wierzycieli

  • udział i występowanie formalne w Zgromadzeniu Wierzycieli, w tym dla udzielenia niezbędnych informacji, realizacji poleceń sądu, rozmowach z wierzycielami, oraz innych czynnościach.

 

Zobacz również

>istotne fakty o upadłości

>korzyści z usługi

powrót<<

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl