Mapa serwisu

  • Polisy posagowe

    Powszechne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych polisy posagowe PZU (ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci) na skutek znacznej inflacji, wywołanej okresem szybkich przemian ustrojowych i gospodarczych, straciła w sposób znaczący na wartości nominalnej, która podlega wypłacie.
     
    Nie oznacza to że Państwa polisa posagowa straciła swoją wartość bezpowrotnie. Obowiązujące prawo zezwala na dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela w wartości znacznie przewyższającej sumę proponowaną zazwyczaj przez ubezpieczyciela.

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2023 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl