Mapa serwisu

Formy współpracy

Proponujemy cztery formy współpracy: usługa kompleksowa, usługa sprecyzowana, usługa specjalna, współpraca przy projektach partnerskich

1. Usługa kompleksowa  

Skierowana jest do tych podmiotów, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizowaniu dofinansowanych projektów. W ramach tej usługi wspieramy naszego klienta od momentu zbadania potrzeb aż po ostateczne rozliczenie projektu.

2. Usługa sprecyzowana

Jest dobrym rozwiązaniem dla podmiotów, które mają dokładną koncepcję projektu, ale nie chcą zajmować się sprawami formalnymi. W ramach takiej usługi przygotujemy wniosek lub wybrany załącznik zgodnie z wymogami konkursu.

3. Usługa specjalna

Jeżeli projekt uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu
 • przygotujemy Państwa do podpisania umowy,
 • będziemy negocjować z instytucją udzielającą dofinansowanie,
 • przeszkolimy pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie projektu,
 • osobiście rozliczymy projekt,
 • zapewnimy obsługę prawną projektu,

Jeżeli Państwa projekt nie otrzymał dofinansowania

 • poprawimy wniosek aby mógł w przyszłość uzyskać dofinansowanie.
 • oprotestujemy niesprawiedliwą ocenę wniosku,

4. Projekty partnerskie

Jesteśmy szczególnie zainteresowani podjęciem współpracy przy wspólnym planowaniu i realizowaniu projektów społecznych, edukacyjnych, szkoleniowych.

Wiele ciekawych pomysłów zostaje zaniechana z powodu braku doświadczenia, kadry, lub zasobów finansowych pomysłodawców. W odpowiedzi na te bariery proponujemy Państwu wspólną realizację projektów unijnych na podstawie umowy o partnerstwie. Oznacza to, że projekt realizowany jest przez minimum dwa podmioty, które dzielą się zadaniami w ramach projektu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągną Państwo konkretne korzyści:

 • większe możliwości finansowania projektu,
 • transfer doświadczeń pomiędzy partnerami,
 • większe szanse na uzyskanie dofinansowania,
 • możliwość skupienia się tylko na merytorycznej stronie projektu - formalności bierzemy na siebie.

Do partnerstwa wniesiemy:

 • personel z dużym doświadczeniem w rozliczaniu projektów,
 • dużą wiedzę i doświadczenie prawnicze,
 • praktyczną znajomość prawa zamówień publicznych,
 • biuro w Centrum Wrocławia.

 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2023 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl