Mapa serwisu

  • Projekty inwestycyjne

    Mogą Państwo zmniejszyć koszty inwestycji nawet o 70%.

    Projekty inwestycyjne wymagają znacznych nakładów pracy przy przygotowaniu załączników technicznych i finansowych. W przypadku projektów inwestycyjnych najważniejszymi kryteriami oceny są innowacyjność oraz efektywność projektu.

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl