Mapa serwisu

Projekty inwestycyjne

Mogą Państwo zmniejszyć koszty inwestycji nawet o 70%.

Projekty inwestycyjne wymagają znacznych nakładów pracy przy przygotowaniu załączników technicznych i finansowych. W przypadku projektów inwestycyjnych najważniejszymi kryteriami oceny są innowacyjność oraz efektywność projektu.

Innowacyjność projektu

Nasza wiedza pozwala nam ocenić w pierwszych etapach prac nad projektem poziom jego innowacyjności. Już na tym etapie doradzamy, co zrobić, żeby zwiększyć innowacyjność projektu. W ramach naszej usługi pozyskujemy dla naszych klientów opinię o innowacyjności

Efektywność ekonomiczna projektu

Efektywność ekonomiczna projektu prezentowana jest w biznesplanie. Szczególnie istotna jest analiza finansowa projektu. Żeby zapewnić jak najwyższą jakość tego elementu podjęliśmy współpracę z ekspertami w dziedzinie analizy finansowej.

 

Dla projektów inwestycyjnych zapewniamy pomoc przy:

  • formalnościach z kredytem,

  • określeniu rezultatów projektu,

  • przygotowaniu biznesplanu/studium wykonalności,

  • przygotowaniu innych załączników, np. oceny oddziaływania na środowisko, opinii o innowacyjności,

  • wpełniniu formularza wniosku

  • przygotowaniu do podpisania umowy o dofinansowaniu projektu

  • rozliczeniu projektu

 

Oferujemy Państwu bezpłatną analizę możliwości uzyskania dotacji na inwestycje. W tym celu prosimy, pobrać i wypełnić krótką ankietę.

Pobierz ankietę

 

powrót<<

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2023 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl