Mapa serwisu

Kłopot z wydawaniem pieniędzy na dotacje unijne???

Aneta Kisielewska (2009-10-12 11:10:09)

Niestety nie wszystkie państwa potrafią dobrze rozporządzać funduszami z Unii. Najlepszym dowodem na to jest Bułgaria, która przez 3 lata zdołała wykorzystać zaledwie 2% środków na programy operacyjne, finansowane z unijnych funduszy strukturalnych. Tym samym, pod względem wykorzystania środków z UE Bułgaria znalazła się na ostatnim miejscu rankingowym.

Dlaczego tak się dzieje?

Według Komisji Europejskiej (KE) Bułgaria nie potrafiła opracować wiarygodnego systemu wykorzystania tych środków na dotacje unijne. Na początku bieżącego roku KE nie zaaprobowała raportu władz bułgarskich na temat ich przygotowania do kontrolowania procesów zatwierdzania i finansowania projektów. Najgorsza sytuacja panuje w programach "Środowisko" oraz "Rozwój regionalny".

W kolejnych latach nie będzie lepiej

Jak podaje portal www.wprost.pl do końca września tego roku Sofia otrzymała z funduszy strukturalnych łącznie 161,7 mln euro. Jeżeli prace będą kontynuowane w dotychczasowym tempie, do 2013 r. Bułgaria potrafi wykorzystać tylko 18% należnych jej środków - uprzedzają eksperci.

Najcięższa jest sytuacja z programem dotyczącym konkurencyjności gospodarki. Do 2013 r. Bułgaria dysponuje budżetem w wys. 1,1 mld euro, a dotychczas wykorzystano zaledwie 778 tys. Analogiczna sytuacja jest w programie obsługującym zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Z pieniędzy na rozwój regionalny wykorzystano skromne 19 mln euro czyli 1,2%, ze środków na transport - 2%. Względnie lepiej wspierana jest administracja, gdyż wykorzystanie środków wynosi 18%.

Bułgaria straci pieniądze

Najgorszą wiadomością dla Sofii jest fakt, że w 2010 r. ma być przeprowadzony pełny przegląd osiągnieć każdego kraju unijnego w tej dziedzinie i budżet Bułgarii może być zredukowany.

Absorbcja funduszy unijnych okazała się najpoważniejszym problemem Bułgarii po jej akcesji do UE w 2007 roku. W lipcu ubiegłego roku KE zamroziła już ponad pół miliarda euro z programów przedakcesyjnych po stwierdzeniu licznych malwersacji przy ich realizacji. Wszystko wskazuje na to, że tym razem też tak będzie.

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl