Mapa serwisu

Sukcesy Sampraus w 2009 r. - nasze projekty w czołówce

Bartosz Zych (2010-01-28 13:34:33)

W 2009 r. osiągneliśmy pierwsze sukcesy w pisaniu wniosków o dotacje unijne. Nasze projekty znalazły się na czołowych miejscach list rankingowych.

Naszym mottem przewodnim jest jakość świadczonych przez nas usług. Tak też podchodzimy do usługi eksperckiej: pozyskiwanie dotacji unijnych. Pierwsze dowody naszego profesjonalizmu przyniósł mijający rok.

 

W 2009 r. przygotowaliśmy 10 wniosków w ramach programów:

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
• Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Wszystkie złożone przez nas wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym!!!

 

Nasze projekty na szczytach list rankingowych

Naszym największym sukcesem jest pozyskanie dotacji dla dwóch projektów szkoleniowych w ramach działań 6.1.1 i 8.1.1 Programu Kapitał Ludzki:

1. W ramch działania 6.1.1 przygotowaliśmy projekt o charakterze społecznościowym dla naszych Partnera – Kancelarii Prawnej Sampraus. Projekt zajął 2-gie miejsce na liście rankingowej w ramach konkursu 6.1.1 w województwie dolnośląskim. Pracownicy BUF biorą aktywny udział w zarządzaniu tym projektem.

>> więcej o projekcie

2. Przygotowany przez nas projekt szkoleniowy dla naszego klienta firmy Ronal Polska Sp. z o.o. zajął 2-gie miejsce w silnie obsadzonym konkursie w ramach działania 8.1.1 dla województwa dolnośląskiego, a inny pisany przez nas projekt w ramach tego konkursu zajął 18 miejsce na ponad 77 projektów podlegających ocenie.

Obecnie czekamy na końcową ocenę 4 wniosków przygotowanych dla naszych klientów (3 inwestycyjnych, 1 szkoleniowego)

 

Nowe kontakty i nowe usługi

W 2009 r. położyliśmy duży nacisk na rozbudowanie i wzmocnienie sieci współpracy z firmami eksperckimi, które nas wspierają w pozyskiwaniu środków dla naszych klientów. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą specjalizującą się w prowadzeniu analiz finansowych i mającą jednocześnie duże doświadczenie w przygotowywaniu studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, możemy teraz zaproponować swoje usługi na jeszcze wyższym poziomie oraz skierować swoją ofertę również dla gmin.
 

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2023 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl